Radislava (Dada) Vujasinović je rođena 10. februara 1964. u Čapljini. U ranom detinjstvu je jedno kratko vreme živela sa roditeljima i starijom sestrom u Splitu i Skoplju. Od 1967. je živela u Beogradu.

Kroz osnovnu i srednju školu Dada je pokazala mnoge talente. Volela je sport, muziku, književnost i slikanje. Bavila se ritmičkom gimnastikom, svirala je klavir, lepo je slikala i pisala. Dobijala je nagrade i priznanja za svoja dostignuća u školi i u vanškolskim aktivnostima.

Filološki fakultet u Beogradu je, na kojem je studirala Jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, završila je 1987. godine. Ubrzo po diplomiranju je započela svoju novinarsku karijeru u redakciji Privrednog pregleda. Od 1989. počinje povremeno da piše za magazine Duga, a od 1990. postaje stalni član redakcije. Za seriju tekstova sa ratišta u Hrvatskoj, 1991. je dobila nagradu Svetozar Marković, a za novinarsko istraživačke tekstove o sprezi kriminala, policije i politike, tužbe i pretnje.  Ubrzo postaje jasno da njen stil izveštavanja nije na zacrtanoj liniji. Uprkos pokušaju nekih od njenih tadašnjih kolega da je, sada kada prošlo dosta godina, prikažu kao nekoga ko se bespotrebno izlagao riziku, istina je sasvim drugačija. Dada Vujasinović je smatrala za svoju ljudsku i profesionalnu dužnost da objektivno zabeleži ono što je videla i saznala u svojim novinarskim istraživanjima, ne dozvoljavajući da bilo koja propaganda oboji njene izveštaje i tekstove. To je činila sve do smrti, 8. aprila 1994.

Novinarska legitimacija, prednja strana i poleđina
Poziv na suđenje po optužbi Borislava Jovića za tekst u kojem se iznosi da je njegov sin jedan od najvecih akcionara u Karićevoj banci u Rusiji.
Propusinica za Narodnu skupštinu Srbije:
 Dadina vizit karta iz Privrednog pregleda
zabeleška Dadinog oca Radislava Vujasinovića (1931-2021)